ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ;

Ημερομηνία καταχώρησης (09/12/2011)Σκοπός του ΕΚΑΒ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.157/05 είναι ο συντονισμός της παροχής σε ΕΚΤΑΚΤΕΣ περιστάσεις  ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφορά των πολιτών σε μονάδες παροχής  υπηρεσιών υγείας.

Διαβάστε περισσότεραΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο