Πίστωση 1.937.500 €

Ημερομηνία καταχώρησης (29/12/2011)Πίστωση 1.937.500 €   Διαβιάστε το σχετικό Έγγραφο
επιχορήγηση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ( Ε.Κ.Α.Β.) για την πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών για
υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές
ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό του ΕΚΑΒ (Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο