ΑΜΟΙΒΉ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ημερομηνία καταχώρησης (09/05/2013)Πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΑΡΘΡΟ 16Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο