Το Νέο Δ.Σ του Εθνι κού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β)

Ημερομηνία καταχώρησης (16/11/2013)Με  TO 565

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ορίστηκε το Δ.Σ του ΕΚΑΒ  κατεβάστε το φεκΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο