ΤΟ ΕΚΑΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ (Επιστολή στον Υπουργό)

Ημερομηνία καταχώρησης (24/03/2015)Σκοπός του ΕΚΑΒ είναι ο συντονισμός της παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες σε έκτατες περιπτώσεις και η μεταφορά  αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

Το ΕΚΑΒ είναι ο μοναδικός φορέας παροχής υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής  φροντίδας και επιπλέον αναπτύσσει προγράμματα που αφορούν τον τομέα της Επείγουσας Ιατρικής.  

 

Η προνοσοκομειακή   φροντίδα και η αντιμετώπιση των καταστροφών στην Ελλάδα περιλαμβάνει την έρευνα και διάσωση , την διαλογή ,τη σταθεροποίηση και την διακομιδή των θυμάτων.

 

Αυτή διενεργείται από το ΕΚΑΒ   και από το Π.Σ με τις εξειδικευμένες μονάδες που διαθέτουν και είναι το ΕΤΙΚ ( Ειδικό τμήμα Ιατρικής Των Καταστροφών) και  η ΕΜΑΚ ( Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης των Καταστροφών) . Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Εκτάτου Ανάγκης στην Ελλάδα ( Εθνικό Κέντρο Άμεσες Βοήθειας ΕΚΑΒ Πυροσβεστικό Σώμα  , Π.Σ  ) είναι οι πρώτοι που φθάνουν στο «πεδίο» και παίζουν το κυρίαρχο ρόλο στην προνοσοκομειακή φροντίδα των θυμάτων , πολλές φορές στην προσπάθεια αυτή συνδράμει και η Ελληνική Αστυνομία .

 

Το ΕΚΑΒ έχει στις αρμοδιότητές του την προνοσοκομειακή περίθαλψη, την αντιμετώπιση τραυμάτων , την μεταφορά ασθενών με όλα τα μέσα μεταφοράς ( Αεροδιακομιδές , Οχήματα , Πλωτά μέσα)  και την ιατρική κάλυψη μαζικών συγκεντρώσεων καθώς και την κάλυψη ειδικών εκδηλώσεων μαζί με ειδικά εξοπλισμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.  .

 

 

 

 

 

 

 

Στο Ν.3013 / 1-5-20012 ΦΕΚ 102 Α΄ για την Αναβάθμιση Της Πολιτικής Προστασίας  το ΕΚΑΒ ορίζεται  βασικός φορέας στο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας και είναι σε συνεχή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών.

 

Στις 14/5/2007 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Αρχηγών Της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης βοήθειας  με σκοπό την επιχειρησιακή συνεργασία για τον καλύτερο συντονισμό της παροχής υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής παρέμβασης.

 

Το Φεβρουάριο του 2014 έγινε μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός και αναβάθμισης Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» για την βέλτιστη  διαχείριση περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης  κρίσεων και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών του Ε.Π  (ψηφιακή σύγκλιση) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013

 

Το μνημόνιο υπέγραψαν οι κάτωθι  φορείς

 • Η Ελληνική Αστυνομία
 • Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
 • Το Πυροσβεστικό Σώμα
 • Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης  Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
 •  

Συνεχίζοντας την εισήγησή μας σας τονίζουμε ότι το ΕΚΑΒ είναι φορέας ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ  και συμμετέχει στην Πολιτική Προστασία στην ΕΛΛΑΔΑ

 

Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο με  την απόφαση 2001/792/Ε.Κ περί κοινοτικού μηχανισμού για την διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας πολιτικής προστασίας, αποσκοπεί στην παροχή υποστήριξης σε περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση  των οποίων απαιτείται ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ , συμπεριλαμβανομένων  και καταστάσεων που ανακύπτουν  στο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων.

 

Με την απόφαση της επιτροπής της 20 Δεκεμβρίου του 2007 καθιερώνονται  οι Εθνικές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας των κρατών μελών και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι προϋποθέσεις που πρέπει πληρούν  

 

Ως κράτος μέλος η ΕΛΛΑΔΑ συμμετέχει με μονάδες των φορέων προστασίας στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό. Το ΕΚΑΒ έχει δηλώσει τις μονάδες

:

 • Το Προωθημένο Ιατρείο – Advanced Medical Post
 • Την Μονάδα Αεροδιακομιδών  - Medical Evacuation
 • Την Μεσαία Μονάδα Ερευνας και Διάσωσης ( Medical urban search and Rescue)

 

Από το 2007  κατοχυρώθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα με το Π.Δ  62/07 (φεκ 70 Τ.Α/ 22-3-2007 ,   των διασωστών του ΕΚΑΒ , το διάταγμα ορίζει τα δικαιώματα καθώς και τα καθήκοντα

 

 

 

 

Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ κάθε χρόνο μετεκπαιδεύονται με πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης και στην αντιμετώπιση του τραυματία με βάση τις αρχές το ATLS- PHTLS

 

Επίσης στο ΕΚΑΒ δραστηριοποιήθηκαν εγκεκριμένα από Υπουργείο Υγείας Κ.Ε.Κ με ενδιαφέροντα αντικείμενα που αφορούσαν την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική .

 

Ενδεικτικά Θέματα:

 • Τηλεφωνική διαλογή και διαχείριση επειγόντων περιστατικών
 • Αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών λόγω μαζικών , φυσικών ή άλλων καταστροφών
 • Ακινητοποίηση και μεταφορά ασθενών στα ΤΕΠ
 • Βασικά Θέματα πρώτων Βοηθειών δεοντολογίας  και ψυχολογίας του ασθενούς.

 

Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες με χιόνια , με καύσωνα  24 ώρες το 24 ωρο 365 μέρες το χρόνο χωρίς αργίες κτλ . Σε τακτά χρονικά διαστήματα οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ καλούνται να εργαστούν χωρίς   ρεπό και στις Αδειές τους, κάθε χρόνο εθελοντικά και στην περίοδο των καλοκαιρινών Αδειών τους  καλύπτουν όλα τα νησιά στερούμενη από τους ίδιους και τις οικογένειές τους την καλοκαιρινή τους ξεκούραση.

 

Επίσης λόγω  του ότι είμαστε υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης   οι εργαζόμενοι είναι πάντα σε ετοιμότητα και σε περίπτωση που καλεστούν από την υπηρεσία αναλαμβάνουν καθήκοντα άμεσα για την αντιμετώπιση της κρίσης (ΗΛΙΟΣ , ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ, ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ, ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ  κτλ) 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί πως εάν δεν προσερχόταν όλο το προσωπικό «εθελοντικά»(Διοικητικό , Τεχνικό , Νοσηλευτικό ,Επιχειρησιακό  Κέντρο) δεν θα είχαμε και την τόσο άμεση ανταπόκριση στις παραπάνω περιπτώσεις.

 

Η προνοσοκομειακή φροντίδα που προσφέρουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ  είναι αυτή που κάνει την διαφορά μεταξύ «Ζωής και Θανάτου» μεταξύ «Προσωρινής και Μόνιμης αναπηρίας»

Από τεχνοκρατικής απόψεως το ΕΚΑΒ προσφέρει στην οικονομία της χώρας προλαμβάνοντας αναπηρίες και θανάτους (κόστος περίθαλψης , συντάξεις κτλ) ιδιαίτερα σε ανθρώπους που βρίσκονται στην παραγωγική τους ηλικία.

 

 

 

 

 

Σε έρευνα  που έγινε το 2001 από τον καθηγητή του ΑΠΘ κ. Κωνσταντινίδη φαίνεται καθαρά πως οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ διακατέχονται από στρες και άγχος λόγω της φύσεως της εργασίας τους και δηλώνουν ανικανοποίητοι από την δουλειά τους λόγω της μη ρεαλιστικής αναγνώρισης του ρόλου τους από την πολιτεία  (ΔΕΝ βαθμολογήθηκαν ποτέ με άριστα από την υπηρεσία)

 

 

  

Είμαστε λοιπόν βέβαιοι πως καταλαβαίνετε πως σε υπηρεσία ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ όπως είναι το ΕΚΑΒ  είναι αδύνατον να τηρηθούν :

 

 • Η ποσόστωση 1/10 ή 1/5 στις προσλήψεις προσωπικού σε σχέση με τις Συνταξιοδοτήσεις

 

 • Είναι οξύμωρο η πολιτεία να αναγνωρίζει με τα παραπάνω , ότι το ΕΚΑΒ είναι υπηρεσία ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ και στην συνέχεια να προσπαθεί να αξιολογήσει τους εργαζομένους σ’ αυτό, σαν απλούς εργαζομένους στο Δημόσιο και όχι όπως άλλους εργαζομένους που ανήκουν στις Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης

 

 • Είναι παράδοξο οι εργαζόμενοι «βιτρίνα» της Προνοσοκομειακής Φροντίδας να αντιμετωπίζονται ακόμη από την πολιτεία ως «Οδηγοί» σε αντίθεση φυσικά με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες και επαγγελματικά δικαιώματα των Διασωστών (Αδεία Ασκήσεως Επαγγέλματος

 

 

 • Είναι αδύνατον να αντιμετωπίζονται οι προμήθειες (Ασθενοφόρων – Ανταλλακτικών και λοιπού υλικού ) στο ΕΚΑΒ όπως οποιαδήποτε υπηρεσία στο δημόσιο και όχι ως υπηρεσία ΕΚΤΆΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ.

 

 • Είναι παράλογο που θεωρήθηκε από τους μνημονικούς νόμους ότι το  Επίδομα Ετοιμότητας  που παράνομος μας κόπηκε ,  είναι ένα επίδομα χαριστικό για τους εργαζομένους στο ΕΚΑΒ και όχι όπως ορίζει το (ΦΕΚ  Α 231 26/11/2004 Άρθρο 22 που αναπροσαρμόστηκε με την κοινή Υπ. Απόφαση ΦΕΚ Β 1770 5/12/2006 παρ. 7 )  αμοιβή σε Πραγματική Εργασία που πραγματικά πράττουν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ

 

 • Είναι αντίθετο στους νόμους της φύσης, να απαιτεί η πολιτεία από Διασώστες 65 ετών να ανταπεξέλθουν στο σοβαρό αυτό λειτούργημα. Είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν τα όρια συνταξιοδότησής μας με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης.

 

 

 • Είναι επιβεβλημένο να χορηγηθούν υπηρεσιακές άδειες στους διασώστες του ΕΚΑΒ, για να οδηγούν – χειρίζονται  υπηρεσιακά οχήματα και να καλύπτονται σε περίπτωση εμπλοκής τους σε τροχαίο ατύχημα, χωρίς να χρειάζεται ανανέωση της πολιτικής επαγγελματικής άδειας οδήγησης που άλλωστε αποτελούσε και αποτελεί προσόν πρόσληψης στο ΕΚΑΒ

 

 • Είναι άδικο να καπηλεύονται την Κοινωνική Προσφορά Του ΕΚΑΒ ιδιωτικοί Φορείς και Οργανισμοί Φαντάσματα. 

 

 • Είναι επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης συνεργείων σε όλα τα παραρτήματα του  ΕΚΑΒ  Πανελλαδικά ( Το ασθενοφόρο δεν είναι όχημα προς Δημοπρασία για την επισκευή του , αλλά εργαλείο που σώζει ζωές)

 

 • Είναι συμφέρουσα για το ΕΚΑΒ και το δημόσιο η ανάπτυξη βενζινάδικων στα παραρτήματα του ΕΚΑΒ ( Οι πιστωτές βενζινοπώλες προς το ΕΚΑΒ μειώνονται συνεχώς και όσοι παραμένουν δεν δουλεύουν 24ώρω  για να καλύπτουν αδιάλειπτα τις ανάγκες των ασθενοφόρων, αποτέλεσμα αυτής της κωλυσιεργίας του δημοσίου είναι να χάνουμε ζωές συνανθρώπων μας μιας και πολλές φορές κόβουμε οχήματα  κατά τις βραδινές ώρες – Κυριακές και Αργίες γιατί δεν υπάρχουν πρατήρια ανεφοδιασμού.)      

 

  Είναι λοιπόν κατανοητό πως από τα παραπάνω  επιθυμούμε να συνεχίσουμε απερίσκεπτοι να ανταποκρινόμαστε στον ρόλο μας. Σε ένα ρόλο δύσκολο και παραγωγικό που « Παίζεται μεταξύ Ζωής και Θανάτου» στο ρόλο λοιπόν αυτό σας θέλουμε δίπλα μας και παρακαλούμε άμεσα για τις ενέργειές σας.

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο