ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία καταχώρησης (03/06/2015)Το υπόδειγμα για την δήλωση της επίσχεσης εργασίας που θα καταθέσουν οι εργαζόμενοι στα σωματεία τους.


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Του ………………………………………………………………………………………………………. του ………………………

κατοίκου ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Όπως γνωρίζετε παρά τις επανειλημμένες μου οχλήσεις δεν έχετε καταβάλει ως σήμερα ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μου από μεταξύ ημών εργασιακή σχέση , οι οποίες συνίστανται  σε μη καταβολή των εξαιρέσιμων – εκτός έδρας  ήτοι  το αντάλλαγμα για την παροχή της εργασίας μου νύχτα , Σαββατοκύριακα και λοιπές αργίες καθώς και τις εκτός έδρας μετακινήσεις από τον ………………………………………………………………

ΕΠΕΙΔΗ η μη προσήκουσα καταβολή των αποδοχών μου οφείλετε σε αποκλειστική υπαιτιότητά σας καθόσον αρνείστε από δυστροπία να μου καταβάλετε τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μου, έχετε δε καταστεί υπερήμερος εργοδότης ως προς την καταβολή τους.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ  ότι για τους λόγους που σας προανέφερα ήτοι της εκ μέρους σας υπαίτιας μη προσήκουσας καταβολής των ήδη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών απαιτήσεων μου ότι από την  15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ασκώ το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ  ότι αρνούμαι να παρέχω τις υπηρεσίες μου έως ότου εκπληρώσετε πλήρως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις σας απέναντί μου καθιστώντας σας άμεσα υπερήμερο εργοδότη.

 

 

…………………………………………………….

                                                                                         Ο ΔΗΛΩΝ


κατεβάστε το υπόδειγμαΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο