ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - Γνωστοποίηση Επίσχεσης Εργασίας

Ημερομηνία καταχώρησης (10/06/2015)ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΛΓΑΣ Κ. ΒΛΟΝΤΖΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10

54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310-25.25.91

FAX: 2310-25.25.92

Ε-mail: vlontzoulawoffice@yahoo.gr

 

 κατεβάστε το εξώδικο

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

           Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Προξένου Κορομηλά 51, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.

 

ΠΡΟΣ

 

1.            Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Τέρμα οδού Υγείας, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.

2.            Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, που εδρεύει στην Αθήνα (Αριστοτέλους 17), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Υπουργό Υγείας.

3.            Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Υπουργό Εργασίας.

 

4.            Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο από τον κ. Υπουργό Οικονομικών.

 

 

 

 

 

 

 

           Όπως γνωρίζετε, παρά τις επανειλημμένες μας οχλήσεις δεν έχετε καταβάλει ως σήμερα ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των μελών- εργαζομένων των Σωματείων μας, οι οποίες (απαιτήσεις) πηγάζουν από την εργασιακή σχέση μεταξύ αυτών και του α΄ των καθών ΝΠΔΔ, οι οποίες συνίστανται :

1)          Σε μη καταβολή του ανταλλάγματος για την παροχή της εργασίας εκ μέρους των μελών των Σωματείων μας ΝΥΧΤΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΓΙΕΣ, για το διάστημα από την 1-1-2015 ως σήμερα.

2)          Σε μη καταβολή του ανταλλάγματος για την παροχή της εργασίας εκ μέρους των μελών των Σωματείων μας ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ, από την 1-1-2015 ως σήμερα.

3)          Σε μη καταβολή ανταλλάγματος για τις ως άνω αιτίες, για το τελευταίο 10ήμερο του Δεκεμβρίου έτους 2014.

4)          Σε μη καταβολή αποζημιώσεων εκτός έδρας ετών 2014 και 2015 ως σήμερα.

 

Επειδή η μη προσήκουσα καταβολή των αποδοχών των μελών- εργαζομένων των Σωματείων μας οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά σας, καθόσον  αρνείστε από δυστροπία να καταβάλετε στα μέλη- εργαζομένους των Σωματείων μας τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες οφειλές, το δε α΄ από σας ΝΠΔΔ έχει καταστεί υπερήμερος εργοδότης ως προς την καταβολή τους.

 

Επισημαίνουμε δε ότι η μη καταβολή των ήδη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των μελών των σωματείων μας αιτιωδώς θέτει σε διακινδύνευση την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών τους.

           Με την παρούσα, ΣΑΣ ΤΑΣΣΟΥΜΕ προθεσμία 4 [τεσσάρων] εργασίμων ημερών όπως ανταποκριθείτε εκούσια στις υποχρεώσεις σας.

           Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που σας τάσσουμε, γεγονός που απευχόμαστε, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, βάσει της από 20-4-2015 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, από την Πέμπτη 18-6-2015 ασκούμε το  δ ι κ α ί ω μ α  ε π ί σ χ ε σ η ς ε ρ γ α σ ί α ς, σας δηλώνουμε δε ότι αρνούμαστε να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας έως ότου εκπληρώσετε πλήρως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις σας, απέναντι στα μέλη- εργαζομένους των Σωματείων μας, καθιστώντας σας από τη λήψη της παρούσας υπερήμερους εργοδότες.

           ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ δε, παρόλο που δεν υφίσταται υποχρέωσή μας, λόγω αυξημένης κοινωνικής ευαισθησίας, κατά το διάστημα της επίσχεσης εργασίας των Μελών των Σωματείων μας [για την περίπτωση που απευχόμαστε, κατά την οποία οδηγηθούμε σε αυτό το μέτρο πίεσης], τα επείγοντα περιστατικά θα εξυπηρετούνται με το οριζόμενο ανά Σωματείο ποσοστό ασφαλείας.

__________

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα  προς ους απευθύνεται, προς γνώση, συμμόρφωση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους όπως συμμορφωθούν εκούσια στο όλο περιεχόμενο της παρούσας εξώδικης δήλωσης, το δε  δικαστικό επιμελητή καλούμενο να αντιγράψει ολόκληρη την εξώδικη δήλωση στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Θεσσαλονίκη, 10-6-2015

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο