Συνάντηση ( Συνταξιοδοτικό ΕΚΑΒ)

Ημερομηνία καταχώρησης (22/06/2015)Προς : Γεν Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κ. Ρωμανιά Γώργιο

Κ. Γενικέ ΄

Όπως καλά γνωρίζετε ο κλάδος μας διέπεται από πολλές ιδιαιτερότητες στο τομέα των συνταξιοδοτικών. Παρόλο που είμαστε υπηρεσία Εκτάκτου Ανάγκης , είμαστε στα Βαρέα Ανθυγιεινά  και ανήκουμε στην Πολιτική Προστασία   καμία πρόβλεψη στο τομέα αυτό δεν υπάρχει στα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα όπως προβλέπεται για τους άλλους εργαζομένων σε παρόμοιες υπηρεσίες.

Κ. Γενικέ

Επειδή μας ενδιαφέρει η έγκυρη άποψή σας για τα θέματα που μας απασχολούν (εσείς αναλύσατε σε ημερίδα που διοργανώσαμε στην ΕΔΟΘ παλαιότερα  τις ιδιαιτερότητες μας ) ,  παρακαλούμε να ορίσετε συνάντηση για να συζητήσουμε τα παραπάνω .


κατεβάστε την επιστολήΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο