Επιστολή Στους Συναδέλφους

Ημερομηνία καταχώρησης (01/12/2015)Επιστολή  Στους Συναδέλφους


  Συνάδελφοι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στις 24/11/2015 εξέδωσε εγκύκλιο όπου ουσιαστικά από 1/1/2016 κόβονται οι αποζημιώσεις για τις   Εκτός Έδρας   μετακινήσεις μας καθώς επίσης κόβεται και η δαπάνη για την Στολή των Διασωστών.

 Είναι λοιπόν ολοφάνερο πως το Υπουργείο δεν ενημερώθηκε σωστά ή οι παράγοντες που όφειλαν να το κάνουν δεν το ενημέρωσαν «ως όφειλαν» για το ποια είναι ακριβώς η χρήση των Φύλλων Πορείας στο ΕΚΑΒ  

 

Συνεπείς λοιπόν στις δεσμεύσεις μας ξεκινήσαμε εδώ και αρκετό καιρό μια εκστρατεία ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων   όπως ( Υπουργό Υγείας , Υπουργό Οικονομικών , Γενικό Λογιστήριο του Κράτους , Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης , Διευθύνσεις που εμπλέκονται κτλπ)  

 Παρόλα αυτά στις 24/11/2015 ήρθε στις υπηρεσίες η εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. Πρωτ.  οικ. 2/74450/ΔΕΠ  όπου ρητά αναγράφει τα παρακάτω 

Σχεδόν από την αρχή του εγγράφου αναφέρεται ουσιαστικά στις περικοπές των φύλλων Πορείας ενώ

Στην Σελ 28 «Επισημαίνεται ότι από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α), καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.119111/24-12-2013 (ΦΕΚ 3383 Β), η οποία προβλέπει μέχρι σήμερα τη χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης ύψους 500 ευρώ ετησίως στους διασώστες – πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ για την προμήθεια στολής. Συνεπώς από την 1-1-2016 και εφεξής η υποχρέωση παροχής των απαραίτητων στολών στο εν λόγω προσωπικό σε είδος, όπως και των λοιπών υλικών προστασίας, ανήκει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΑΒ, χωρίς να υπάρχει πλέον η δυνατότητα χορήγησης του ποσού που καταβάλλεται μέχρι σήμερα στους εν λόγω υπαλλήλους.»

Συνάδελφοι

Είναι αδύνατον να δεχτούμε αυτήν την απαξίωση που προσπαθούν να επιβάλουν στον χώρο μας

Είναι αδύνατον να συνηγορήσουμε στην καταπάτηση κάθε νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων (Η στολή είναι μέσω Ατομικής Προστασίας) και κανείς δεν μπορεί να ορίσει το πότε θα καταστραφεί και πότε θα αντικατασταθεί.   

Είναι Αδύνατον να  συνηγορήσουμε στην καταπάτηση των δίκαιων  αιτημάτων μας , αιτήματα που ουσιαστικά συμβαδίζουν άμεσα με την καλύτερη και ορθολογικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών .

Συνάδελφοι με τα μέτρα αυτά είμαστε κάθετα απέναντι και σας καλούμε μαζί να τα αντιμετωπίσουμε σε αγώνες διαρκείας, αγώνες που ήδη ξεκινήσαμε και θα κλιμακώσουμε με την δική σας στήριξη.

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

κατεβάστε και αναρτήστε την επιστολή στους πίνακες και στις βάσεις. Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο