ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η Καταγγελία /Αναφορά υποβλήθηκε επιτυχώς στο ΑΣΕΠ με Α/Α: 4070 «Παράνομη χρήση του

Ημερομηνία καταχώρησης (23/12/2016)Προς: 1) Πρόεδρο ΑΣΕΠ

Κ. Ιωάννη Καραβοκύρη

2) Προϊστάμενο τμήματος Προκηρύξεων με σειρά προτεραιότητας.

3) Αν Υπουργό Υγείας

Κ. Πολάκη Παύλο

4) Πρόεδρο Δ.Σ ΕΚΑΒ

Κ. Καρακατσιανόπουλο Κων/νο


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Καταγγελία /Αναφορά υποβλήθηκε επιτυχώς στο ΑΣΕΠ με Α/Α: 4070

«Παράνομη χρήση του επαγγελματικού τίτλου του Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου . Παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τα καθήκοντα των Διασωστών

Όπως γνωρίζετε, από το ΑΣΕΠ έχει εκδοθεί η προκήρυξη 6Κ/2016 για πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 93 Διασωστών στο ΕΚΑΒ.

Ενώ στην πρόσκληση καλείται τους ενδιαφερομένους συμμετέχουν στο διαγωνισμό με βασική προϋπόθεση να κατέχουν δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΕΚ με τίτλο Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου, παραλείψατε τα παρακάτω :

· Δεν αναφέρεται πουθενά στην προκήρυξη την απαραίτητα προϋπόθεση

Της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος που εκδίδουν οι διασωστές μετά το πέρας των σπουδών τους βάση της απόφασης του ΦΕΚ 1486 Β 16/7/2015

· Στην περιγραφή του αντικείμενου της προκήρυξης παραποιείτε τα επαγγελματικά δικαιώματα των διασωστών όπως αυτά ορίστηκαν στο Π.Δ 62 ΣΤΟ ΦΕΚ 70Α 22/3/2007

Ως το επίσημο από την πολιτεία όργανο εκπροσώπησης των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και προάσπισης των Δικαιωμάτων τους έχουμε την νόμιμη υποχρέωση να σας ενημερώσουμε τα (αυτονόητα) προβλεπόμενα στην κείμενη Νομοθεσία και να σας ενημερώσουμε ότι η ανωτέρω αναφορά: «ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ»

συνιστά παράνομη χρήση του επαγγελματικού τίτλου του ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 62 με το ΦΕΚ 70Α 22/3/2007 «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Διασωστων Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1486 Β 16/7/2015 ορίζονται οι προϋποθέσεις για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του «Διασώστη Πληρώματος Ασθενοφόρου»

Σύμφωνα με την προκήρυξη στο πλαίσιο των ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΤΊΛΤΩΝ και για των ΚΩΔ. 250 φαίνετε καθαρά πως οι προϋποθέσεις πρόσληψης για τις θέσεις αυτές αφορούν την ειδικότητα Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου και όχι την ανύπαρκτη ειδικότητα του «ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ»

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Σας καλούμε όπως, σε συμμόρφωση με την κείμενη Νομοθεσία, να προβείτε σε ορθή επανάληψη της ανωτέρω δημόσιας πρόσκλησης και των παραρτημάτων αυτής, καθώς και σε διόρθωση κάθε σχετικού εγγράφου ή σύμβασης ή σε κάθε αναγκαία ενέργεια (ανακατανομή θέσεων) με διόρθωση της ειδικότητας « ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ » στο ορθό «ΔΕ ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ» καθώς και όπως παραλείψετε κάθε μη σύννομη χρήση του επαγγελματικού τίτλου του Διασώστη/Διασώστριας στο μέλλον σε κάθε σχετικό έγγραφο ή σύμβαση και γενικά σε κάθε σχετική σας ενέργεια.

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΠΕΚΑΒ

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

              ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                        ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

κατεβάστε την καταγγελία Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο