Υπουργική Απόφαση για τις Υπερωρίες στο ΕΚΑΒ

Ημερομηνία καταχώρησης (03/01/2017)Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και  εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το έτος 2017.Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο