ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2016)

Ημερομηνία καταχώρησης (10/04/2017)Σήμερα εκδόθηκαν ταπροσωρινά αποτελέσματατης Προκήρυξης6Κ/2016(ΦΕΚ 13/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας,ενενήντα τριών (93) θέσεωντακτικού προσωπικού,κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων,στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Ηπροθεσμία υποβολής ενστάσεωνκατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από11 Απριλίου 2017 έωςκαι την πάροδο της20ηςΑπριλίου 2017, ημέρας Πέμπτης.

Δείτε τους Πίνακες
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο