Η απάντηση του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης στο Υπόμνημα για την αξιολόγηση

Ημερομηνία καταχώρησης (08/11/2017)ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ : «Το από 8-11-17 έγγραφο- υπόμνημα της ΠΟΠΕΚΑΒ»

Στις 08-11-2017 η ΠΟΠΕΚΑΒ κατέθεσε στην υπηρεσία μας το με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 10027/8-11-2017 έγγραφο, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους Δ/ντές των Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ, επισημαίνοντας «αμέλεια ή ανεπάρκεια τόσο δική σας όσο και των προϊσταμένων των οργανικών σας μονάδων», εξαιτίας, κατά την άποψη της Ομοσπονδίας, της μη τήρησης της διαδικασίας αξιολόγησης των εργαζομένων και ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα γραφόμενα, αυτής που αφορά στην αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και της ηθικής και υπηρεσιακής τάξης, πρέπει να επισημανθεί εμφατικά ότι τα αναφερόμενα στο σχετικό έγγραφο της ΠΟΠΕΚΑΒ δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, το οποίο εφήρμοσε και εφαρμόζει πλήρως την ανάλογη νομοθεσία για τις αξιολογήσεις. 

Προφανώς η ΠΟΠΕΚΑΒ από ελλιπή ή λανθασμένη πληροφόρηση, ατυχώς συμπεριέλαβε και το Παράρτημά μας στα αναφερόμενα της.

Παρακαλείσθε θερμά για τις ενδεδειγμένες ενέργειες προς την ΠΟΠΕΚΑΒ προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και συνάμα η ηθική και υπηρεσιακή αξιοπρέπεια όλων των προσβεβλημένων από τα αναφερόμενα στο επίμαχο έγγραφο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΠΟΔ
ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο