Καταγγελία Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ2 Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία καταχώρησης (15/11/2017)ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΚΑΒ-2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 15/11/2017
Αρ. Πρωτ: 1204 Προς: 1) Αν. Υπουργό Υγείας
Κ. Πολάκη Παύλο
2) Πρόεδρο Δ.Σ ΕΚΑΒ
Κ. Καρατσιανόπουλο Κων/νο Κοιν : ΠΟΠΕΚΑΒ


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Κατά Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΙΟΥΠΑ, Διευθύντριας του Παραρτήματος στη Θεσ-νίκη του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” (Ε.Κ.Α.Β.), κάτοικου εκ της Υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης, πάροδος Μπιζανίου – Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Με την παρούσα καταγγέλλουμε τη Διευθύντρια του Παραρτήματος στη Θεσ-νίκη του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” αιτούμενοι, την συμμόρφωσή αυτής ΔΙΟΤΙ, κατά παράβαση των άρθρων 23 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 1264/1982, με πράξεις της παρακωλύει την άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα η κα Διευθύντρια του παραρτήματος ΕΚΑΒ στη Θεσ-νίκη, έπαυσε από την άσκηση των καθηκόντων του συνάδελφο, ασυρματιστή και του δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του, όταν ο ως άνω εργαζόμενος δήλωσε ότι συμμετέχει στις κινητοποιήσεις που εξήγγειλε και πραγματοποιεί το Σωματείο.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι η απόφαση και οι λόγοι της κινητοποίησης που εξαγγέλθηκε και τελούμε είναι προϊόν ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ οι λόγοι που επέβαλαν την κινητοποίηση είναι βάσιμοι και έχουν γνωστοποιηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στα αρμόδια Υπουργεία και στη Διοίκηση του ΕΚΑΒ.

Η εν λόγω συμπεριφορά της στοιχειοθετεί ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ στη λειτουργία και τη δράση της συνδικαλιστικής μας Οργάνωσης, καθόσον αποσκοπεί να επιφέρει KAI επιφέρει παρακώλυση άσκησης των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων.

Συνιστά ποινικά κολάσιμη πράξη η διενέργεια πράξεων εκ μέρους της Διευθύντριας του ΕΚΑΒ, οι οποίες ενέργειες κατατείνουν στην αποτροπή συνέχισης άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας

Εγκαλούμε/καταγγέλουμε την Διευθύντρια , για το αδίκημα:
Της παράβασης των άρθρων 23 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 1264/1982, ήτοι παρακώλυση της άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ:

Την παρέμβασή σας σε βάρος της διευθύντριας του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης


Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο