ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ E.K.A.B. 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ημερομηνία καταχώρησης (20/02/2018)
Πρόταση του Σωματείου για την Λειτουργία τουΕπιχειρησιακoύ Κέντρου ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κ. Διευθυντά.
Με δεδομένο ότι το επόμενο διάστημα θα μεταφερθεί στο κέντρο μας και η διαχείριση των τομέων Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας, σας προτείνουμε την παρακάτω διάρθρωση, του Ε/Κ για την αποφυγή προβλημάτων, που θα δυσχεράνουν το έργο και την λειτουργία του.

Στο κέντρο μας θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά2 τηλεφωνητές, 2 Ασυρματιστές, υπεύθυνος βάρδιας και Ιατρός κέντρου για κάθε βάρδια (πρωί απόγευμα σε πρώτη φάση). 

Θα πρέπει το σύστημα tetra που θα τοποθετηθεί, να έχει 2 κανάλια ταυτόχρονης επικοινωνίας, εάν αυτό δεν είναι τώρα εφικτό, θα πρέπει να προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον και προσωρινά να παραμείνει και το vhf  

Θα πρέπει ο Ιατρός Κέντρου να λαμβάνει γνώση των περιστατικών – να δίνει τηλεφωνικές οδηγίες στου πάσχοντες ή στους συγγενής έως ότου φθάσει στο σημείο το ασθενοφόρο. 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Ε/Κ και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, θα πρέπει οι δευτερογενής μεταφορές, (Εξιτήρια – Από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο),  να έρχονται από τα Νοσοκομεία  στο Ε/Κ με fax (σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο που θα τους κοινοποιήσουμε και όχι στο 166),  μέχρι κάποια ορισμένη ώρα π.χ. 13:00μ.μ. από δευτέρα έως παρασκευή, έτσι ώστε να γίνεται αξιολόγηση από τον Ιατρό Κέντρου και ο υπεύθυνος βάρδιας να ενημερώνει  τα   Νοσοκομεία εάν θα γίνουν τα περιστατικά που έστειλαν και πότε. 

Αυτό άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ, ήρθε λοιπόν η στιγμή να λειτουργήσουμε και εμείς σύννομα –υπεύθυνα αποτελεσματικότερα και με αξιοπρέπεια . 

Είναι παράλογο οι  προϊστάμενοι του κάθε τμήματος του κάθε Νοσοκομείο  να απαιτούν από το ΕΚΑΒ μονίμως να τους εξυπηρετεί χωρίς καν να γίνεται αξιολόγηση των απαιτήσεών τους. 

Είναι παράλογο ο Ιατρός βάρδιας του ΕΚΑΒ να μην λαμβάνει γνώση των επειγόντων και των δευτερογενών διακομιδών που καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε. 

Σεβόμενοι λοιπόν την δουλειά μας και το λειτούργημα που ασκούμε ως εργαζόμενοι σε υπηρεσία Εκτάκτου Ανάγκης, σας καλούμε να πράξετε τα δέοντα και να προχωρήσετε στις παραπάνω ενέργειες .
 
                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΕΡΒΑΣ                ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο