Διαπραγματευτικό Πλαίσιο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ

Ημερομηνία καταχώρησης (12/10/2018)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 /10 / 2018

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δ.Σ ΕΚΑΒ

Κ. Μυλωνά Μιλτιάδη            
Διαπραγματευτικό Πλαίσιο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ

Η Διοίκηση της ΠΟΠΕΚΑΒ, στη συνεδρίαση, της στις 6&7/10/2018, αποφάσισε να ζητήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων τριετούς διάρκειας

Το διεκδικητικό μας πλαίσιο για το 2018 περιλαμβάνει άξονες ώριμων, ρεαλιστικών και αιτιολογημένων αιτημάτων, που απευθύνονται προς την Κυβέρνηση και προς το ΕΚΑΒ ιδιαίτερα.

Προσβλέπουμε στη θετική ανταπόκριση όλων εκείνων προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα, σημειώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης ουσιαστικού διαλόγου, τον οποίο άλλωστε επιβάλλει η σημερινή συγκυρία και υπογραμμίζουμε την απόφασή μας για αγωνιστικές πρωτοβουλίες, που θα υπερασπίζονται τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζόμενων που εκπροσωπούμε, του Οργανισμού μας και του κοινωνικού συνόλου.

Θέματα προς Διαπραγμάτευση.

 • Οργανισμός του ΕΚΑΒ (Τροποποίηση )

 • Στελέχωση Υπηρεσιών ( Μετατάξεις με αντιστοιχία πτυχίων και προσλήψεις)

 • Υπογραφή Συμφωνίας που λήγει στις 31/12/2020 και διευθετούν ζητήματα όπως : standby, ωράριο – βάρδιες και διάφορα θεσμικά ζητήματα στην κατεύθυνση της βελτίωσης των όρων τους.

 • Ανθυγιεινό Επίδομα

Καμιά περικοπή, αντίθετα διπλασιασμό του ανθυγιεινού επιδόματος και επέκτασή του στο σύνολο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ (Το ΕΚΑΒ είναι
Υπηρεσία Εκτάκτου Ανάγκης) . Επέκταση του θεσμού των Βαρέων Ανθυγιεινών χωρίς καταβολή επασφάλιστρου για τα προηγούμενα έτη εργασίας.

 • Προσλήψεις Προσωπικού

Κατάργηση κάθε μορφής δανεικής εργασίας και μειωμένης απασχόλησης. Όλες οι προσλήψεις προσωπικού να γίνονται μόνο από το ΕΚΑΒ. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων με την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων

 • ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Θέσπιση ενιαίου κανονισμού ωρών εργασίας και συμφωνία με ΣΣΕ. Μείωση τώρα των ωρών εργασίας στις 37,5 με στόχο το 35ωρο. Και στις 6,5 ώρες δηλαδή 32.5 ώρες την εβδομάδα στους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρων που εργάζονται στην κίνηση. Δημιουργία 4ης βάρδιας στους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρου

 • Προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης και θεσμοθέτηση αξιοκρατικής διαδικασίας.

 • Επαναδιαπραγμάτευση ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου με σκοπό την κάλυψη εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το 1ο ευρώ.

 • Αξιολόγηση κοινά αποδεκτή με αναπτυξιακό και όχι με «τιμωρητικό» – βλαπτικό χαρακτήρα, με την προϋπόθεση δημιουργίας επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζόμενων.

 • Δρομολόγηση λεωφορείων μετακίνησης εργαζομένων, από και προς τέσσερις κεντρικούς άξονες και στα κεντρικά κτήρια του ΕΚΑΒ του κάθε παραρτήματος

 • ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Σαφής και απόλυτος προσδιορισμός πολιτικής πρόσθετων αμοιβών του συνόλου των εργαζομένων.

 • ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Χορήγηση εξόδων φύλαξης τέκνων σε εργαζόμενους γονείς ανεξάρτητα αν η σύζυγος είναι άνεργη. Ομογενοποίηση του ποσού στην κατεύθυνση των εξόδων


 • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Εσωτερικός Κανονισμός
 • Εθνικός Φορέας Εκπαίδευσης
 • Κατάργηση το Ν. 4368/16 άρθρο 78
 • Μεταφορές σε Ιδιωτικές Κλινικές
 • Κανονισμός Μεταθέσεων
 • Συνταξιοδοτικό
 • Μετακινήσεις Καλοκαιριού
 • Προβλήματα ΣωματείωνΜε τη επιφύλαξη ότι τα προαναφερόμενα αιτήματα, όπως και όσα άλλα διεκδικούν οι εργαζόμενοι, θα τα αναπτύξουμε και προφορικά καθώς και τα ζητήματα ενημέρωσης και χορήγησης από την πλευρά σας αιτούμενων στοιχείων, σας καλούμε σε πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στην Κ.Υ του ΕΚΑΒ , ορίζοντας από την πλευρά σας τους εκπροσώπους σας.

Ορίζουμε ως διαπραγματευτές από την πλευρά της ΠΟΠΕΚΑΒ τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της, συνεπικουρούμενους κατά περίπτωση από μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και από Νομικούς Συμβούλους ή Επιστήμονες συνεργάτες.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο