Εισήγηση για Μετατάξεις σε Ανώτερη Κατηγορία

Ημερομηνία καταχώρησης (17/10/2018)ΘΕΜΑ 1: «Πρόταση του Δ.Σ. προς το Υ.Σ. για την κάλυψη θέσεων σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες με μετάταξη υπαλλήλων»

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η υπ΄αριθμ. 2981/12-10-18 εισήγηση του Αντιπροέδρου Δ.Σ. που είναι η παρακάτω.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Λόγω των επιτακτικών αναγκών ενίσχυσης σημαντικών Διοικητικών και λοιπών δομών για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας μας τόσο σε Κεντρικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο και μετά από συνεργασία και ενημέρωση του με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και κατόπιν αιτημάτων κάλυψης θέσεων των Διευθύνσεων της Κ.Υ. και των Παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β. προκύπτει ότι για την βελτίωση της λειτουργίας των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών της Κ.Υ. και των Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ, λόγω της υφιστάμενης υποστελέχωσης τους, απαιτείται η κάλυψη με μετάταξη υπαλλήλων του ΕΚΑΒ σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες ως εξής:

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3
ΣΥΝΟΛΟ 9

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 1
ΣΥΝΟΛΟ 2

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
Δ.Ε. ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 2

EKAB ΚΑΒΑΛΑΣ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 4

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 1

ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 2

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 2

Όσο αφορά τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας προτείνονται:
· Θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με προτίμηση των κατεχόντων τίτλων σπουδών με αντικείμενο ή εξειδίκευση οικονομικής κατεύθυνσης και σε περίπτωση ελλείψεως αντίστοιχων σπουδών με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο.
· Θέσεις ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας με προτίμηση των κατεχόντων τίτλων σπουδών με αντικείμενο ή εξειδίκευση διοικητικής/οικονομικής κατεύθυνσης και σε περίπτωση ελλείψεως αντίστοιχων σπουδών με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε οικονομικό/διοικητικό αντικείμενο.
· Θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με κατοχή των απαραίτητων τίτλων σπουδών και κατά προτίμηση αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε οικονομικό/διοικητικό αντικείμενο.
Το σύνολο των ανωτέρω θέσεων θα καλυφθεί από την εξέταση των αιτημάτων που αφορά την χρονική περίοδο των αιτήσεων από Μάρτιο 2017 έως και Μάρτιο 2018.
Κατόπιν αυτών προτείνεται να εγκριθούν οι ανωτέρω προαναφερόμενες ανάγκες κάλυψης θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων σε κλάδους και ειδικότητες όπως καθορίστηκαν παραπάνω ώστε να τεθούν σε γνώση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με την απόφαση του Δ.Σ. περί παραπομπής του θέματος, για να συνεκτιμηθούν κατά τη γνωμοδότηση του επί των αιτημάτων μετάταξης, όπως αναφέρονται στην εισήγηση.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΚΑΒ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο