ΑΙΤΗΣΗ του Σωματείου Εργαζομένων με την επωνυμία “ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ – 9 ΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία καταχώρησης (10/06/2019)Αλεξανδρούπολη 09/06/2019                                                       Αρ. πρωτ. 518       
ΑΠΟ: Σωματείο εργαζομένων       ΠΡΟΣ: κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 
     ΕΚΑΒ -9 Θράκης              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
       ΕΚΑΒ -9

          ΚΟΙΝ: ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΥ 
          


Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ του Σωματείου Εργαζομένων με την επωνυμία “ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ – 9 ΘΡΑΚΗΣ”, που εδρεύει στην Δραγάνα Αλεξανδρούπολης και εκπροσωπείται νόμιμα.

κ. Διευθυντά,
1.- Όπως γνωρίζετε η Προϊστάμενη Αρχή σας, ήτοι το Δ.Σ.  του ΕΚΑΒ ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε  τη χορήγηση καλοκαιρινών αδειών ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ως ακολούθως:
Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01-07-2019 ως 21-07-2019
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 22-07-2019 ως 11-08-2019
Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 12-08-2019 ως 11-09-2019

2.-  Με την παρούσα και σε συμμόρφωση της ομόφωνης απόφασης της Προϊστάμενης Αρχής σας, σας καλούμε να ανακαλέσετε την αντίθετη εντολή σας και να την αναμορφώσετε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση της Προϊστάμενης Αρχής σας.
Σας καλούμε  να διαμορφώσετε τις ομάδες καλοκαιρινών αδειών σε τρεις περιόδους, σύμφωνα με όσα αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ.  του ΕΚΑΒ.


Το Δ.Σ. του
σωματείου εργαζομένωνΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο